Leren buiten het leslokaal

Als taaldocenten weten we allemaal dat je de taal het beste leert in de praktijk. We kennen het belang van het oefenen buiten het leslokaal, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Zeker als je werkt met cursisten die weinig contact hebben met mensen die Nederlands spreken. In deze workshop ga je aan de slag met het buitenschools leren. We kijken met elkaar hoe je de les goed voorbereidt, welke opdrachten goed aansluiten bij jouw doelgroep en je krijgt werkvormen voor de nabespreking van de buitenschools opdrachten. De workshop is heel praktisch. Aan de hand van filmpjes uit mijn lespraktijk gaan we met elkaar in gesprek.Daarnaast geef ik je veel praktische  tips en tools. Op deze manier wordt de drempel om naar buiten te gaan voor jou als docent en dus ook voor jouw cursisten lager.

Deze training geef ik incompany.  Ik stem graag van te voren goed af, zodat de workshop zo goed mogelijk aansluit op jullie lespraktijk.

NT2 docenten werken met portfolioboek