De Z-route | Werken met het portfolioboek

75.00

De afgelopen jaren heb ik met alfacursisten/langzaam lerende inburgeraars gewerkt met een portfolioboek. In de klas noemen we het ook wel “Mijn boek”. Aan het begin van de cursus krijgen de cursisten een stevig A4-boek. Een leeg boek dat gedurende het jaar gevuld gaat worden met hun eigen ervaringen. Er wordt in getekend, geplakt, geschreven. Nee, nu niet afhaken en denken dat dit te kinderachtig is voor volwassen leerders. Mijn ervaring is dat cursisten het prettig vinden om hun leerproces tastbaar te kunnen maken. De taal wordt gekoppeld aan hun eigen ervaringen en hierdoor beklijft de lesstof beter.

In deze workshop krijg je praktische handvatten. Hoe start je met een groep met een leeg portfolio? Welke opdrachten kun je geven? Hoe kun je hierin differentiëren? Op welke manier koppel je spreekopdrachten aan het portfolio? Ik zal voorbeelden laten zien uit de lespraktijk, zodat je een indruk krijgt van wat er allemaal mogelijk is.

Het portfolioboek is goed inzetbaar in het lesprogramma van alle cursisten van de Z-route. Naast het bestaande lesmateriaal kan dit overzicht geven in het proces van de cursisten en een goed hulpmiddel zijn om de voortgang te bespreken.

 

Uitverkocht

Categorie: